Monday, March 26, 2007

Bendera Sekolah


Warna Merah

melambangkan keberanian, pengorbanan, dan kesungguhan yang menjadi asas kepada pembinaan keyakinan diri insan untuk mencipta kegemilangan bagi mencipta SKMT terbilang.


Warna Kuning

melambangkan kedaulatan undang – undang dan peraturan serta kestabilan yang menyumbang kepada pembinaan sahsiah terpuji.

No comments: