Thursday, March 29, 2007

Strategi Am Sekolah

1. Menepati masa (mendahului masa = bersedia lebih awal)

2. Menghargai masa (penggunaan masa semaksimanya)

3. Meningkatkan aktiviti pemulihan dan pengayaan dalam P & P.

4. Meningkatkan penggunaan bahan sumber seperti BBM, Perpustakaan,
Penggunaan Bilik Sains, Makmal Komputer, dan Bilik Tayang.

5. Mewujudkan sistem penyeliaan yang berkesan.

6. Meningkatkan Ilmu Kemahiran Guru dan Staf.

7. Mesyuwarah sebagai kaedah kerja berpasukan.

8. Sentiasa proaktif dalam tindakan.

9. Meningkatkan rasa hormat-menghormati dan nilai harga diri
(Bertemu memberkan ucapan, bersalaman, memberi penghargaan).

10. Meningkatkan disiplin semua warga SKMT.

11. Mewujudkan profil am murid.

12. Menyelenggarakan rekod prestasi murid dengan sistematik.

13. Meningkatkan penggunaan Teknologi Maklumat.

14. Mengadakan hubungan kerjasama dengan agensi luar.

15. Mewujudkan iklim yang kondusif.

No comments: